THE FRUIT PLANTS BREEDING DEPARTMENT


  Head of the department:  
  Zoya A. KOZLOVSKAYA,
  Dr. Ag. Sc., professor.
 
Tel.: (017) 506 66 38.

Deputy of the head of the department:
Vitali V. VASEKHA,
senior scientific associate, Cand. Ag. Sc.
Tel.: +375 (17) 506 65 01.
 
Department staff:
V.A. MATVEEV, chief scientific associate,
Dr. Ag. Sc.
Tel.: +375(17)506 61 38.   

M.I. VYSHINSKAYA, M.G. MYALIK,
S.A. YARMOLICH,
key scientific associates, Cand. Ag. Sc.
Tel.: +375(17) 506 60 47. 

O.A. YAKIMOVICH, T.A. GASHENKO,
senior scientific associates, Cand. Agr. Sc.
G.M. MARUDO, V.N. USTINOV,
Yu.G. KONDRATYONOK,
scientific associates,
V.S. VOLOT, M.N. VASILIEVA,
N.L. RUDNITSKAYA,
junior scientific associates,
T.N. BOGDAN, N.V. BARKOVSKAYA,
assistants of junior scientific associate

Tel.: +375 (17) 506 65 01.

E-mail: selection@belsad.by


Scientific research directions:

Creation of fruit crops varieties having high production potential, disease complex resistance and excellent tasting qualities and meeting the requirements of intensive fruit growing.  

Study and transfer to the state propagation system clones of apple, pear, plum, cherry, sweet cherry, apricote, walnut and vine varieties selected in various climatic zones of Belarus.  

Technologies of vine propagation by hardwood cuttings and walnut propagation by winter grafting.

Introduction of fruit crops varieties of domestic and foreign breeding.  

 Pear cultivar 'Yasachka' Sweet cherry cultivar 'Medunitsa'

Plum cultivar 'Venera' Apple cultivar 'Syabryna'

Offers to production and amateur horticulture:  

High-productive cultivars on any taste, with various ripening terms, time proved, precocious, having durable immunity to diseases and which are included into the State Register of varieties and wood and shrubby species of the Republic of Belarus and which are under the state and production trial such as:

apple tree Alesya, Antei, Bananovoye, Byelorusski sinap, Byelorusskoye malinovoye, Byelorusskoye sladkoye, Verbnoye, Vesyalina, Darunak, Elena, Zaslavskoye, Imant, Kovalenkovskoye, Luchezarnoye, Minskoye, Nadzeiny, Pamyat' Kovalenko, Pamyat' Sikory, Pamyat' Syubarovoi, Pospekh, Syabryna, Charavnitsa;

pear tree Byelorusskaya pozdnyaya, Bere Loshitskaya, Dukhmyanaya, Zabava, Kudesnitsa, Lagodnaya, Prosto Mariya, Yasachka;

plum tree Venera, Vitebskaya pozdnyaya, Dalikatnaya, Kroman', Narach, Charadzeika;

diploid plum tree Asaloda, Vetraz', Vit'ba, Lama, Lodva, Mara, Naidyona, Pramen';

cherry tree Vyanok, Griot Byelorusski, Zhivitsa, Zaranka, Novodvorskaya, Seyanets N1;

sweet cherry tree Vityaz', Gastsinets, Gronkavaya, Krasavitsa, Medunitsa, Narodnaya, Naslazhdeniye, Pamyat' Syubarovoi, Severnaya;

apricote tree Znakhodka, Pamyat' Govorukhina, Pamyat' Loiko, Spadchyna;

walnut tree Pamyat' Minova, Pinski, Samokhvalovichski-1, Samokhvalovichski-2;

vine Kosmos, Minski Rozovy, Zilga (non-sheltered ones), Agat Donskoi, Kosmonavt, Krasa Severa, Supaga (sheltered ones).